Seglingsföreskrifter / Meddelande

Här hittar du seglingsföreskrifterna inför årets segling.

Seglingsföreskrifter

Ändring/Tillägg seglingsföreskrifter 2022-08-13, kl 08:00

Säkerhetsplan