Banbeskrivning Ven Runt

Sidan är under uppdatering. Senast kl 09.00, lör den 10/8 publiceras banan här.

Information nedan rör 2023 års segling.

Bana beskriven i text

Distanssegling och Familjesegling sjökort