Inbjudan – Distanskappsegling

Välkommen till Ven Runt 2024. Årets segling arrangeras den 10 Augusti.

VÄLKOMNA TILL RÅÅ HAMN och RHSS

Öppna Inbjudan i PDF

Datum: 2024-08-10

Plats: Öresund, Råå

Tävlingens nivå: Blå

Båtklass:      Distanskappsegling – SRS/SRSv/SRSs                                                            

Arrangör: RÅÅ HELSINGBORG SEGELSÄLLSKAP

OBS: Tänk på att notera Ditt namn, Segelnummer och Ven Runt vid betalning.

 1. Regler
  • 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).
  • 1.5 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
  • 1.6 En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.
  • 1.7   KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet.
  • 1.8 Alla båtar kan komma att föra reklam tillhandahållen av arrangören.
 1. Villkor för att delta
  • 2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
  • 2.2   Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev eller motsvarande, senast vid registreringen.
  • 2.3 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.
 1. Anmälan
  • 3.1 Anmälan till Distanskappseglingen skall göras senast den 2/8. Efteranmälan till distanskappseglingen kan göras senast den 10/8, kl. 08:30. Utnyttja Sailarena, eller separat blankett. Se även www.venrunt.com
  • 3.2 Anmälningsavgiften är 400 Sek (efteranmälan 500 Sek) för Distansseglingen.
   Avgiften sätts in på bankgiro 5646-7392.
  • 3.3 Båt med alternativa mätbrev, alternativa mätetal eller val av segelkonfiguration ska anmäla sitt val till kansli@rhss.se senast 48 timmar före första start.
  • 3.4 Genom anmälan till kappseglingen medges att resultat och deltagarförteckningar och fotografier från seglingsarrangemanget publiceras på Internet eller på tryckta publikationer inför kommande seglingar.
  • 3.5 För att bilda entypsklass krävs minst 5 anmälda båtar.
 1. Registrering och besiktning
  • 4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, eventuell tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande.
  • 4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.
  • En båts utrustning eller mätetal får inte ändras utan godkännande av  kappseglingskommittén eller tekniska kommittén.
 1. Seglingsföreskrifter och information
  • 5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på www.venrunt.com.
   I anslutning till RÅÅNOCKEN återfinns en fysisk ”inofficiell” anslagstavla.
 1. Tidsprogram

Registrering:

 • fredagen den 9/8 2024, 18.00-20.00
 • lördagen den 10/8 2024, 07.30-08.45

         Segling:

       10 augusti 09.00 Rorsmansmöte
       10 augusti 10.05 Varningssignal inför första start – Distanskappseglingen
       10 augusti 10.55 Varningssignal inför första – Familjeseglingen

 1. Kappseglingsområde och bana
  • 8.1 Seglingsbanan ligger i norra Öresund. Normalt sett skall ön Ven rundas.
 1. Protester och straff

9.1    Eventuella protestförhandlingar kommer att avhållas på RHSS klubbhus, Råånocken i Råå småbåtshamn. Mer information och exakta tider publiceras på den officiella anslagstavlan. Om du lämnar in en protest, glöm inte att bevaka anslagstavlan.

 1. Priser
  • 11.1 Distanskappseglingen: Minst 1 pris till var 5:e båt i respektive klass.
   Familjeseglingen: Minst 1 pris till var 5:e båt i respektive klass, priserna lottas ut.

Vandringspris utdelas till vinnande båt i SRS-total och i entyps-klass med flest startande båtar. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Faktaruta

RHSS tävlingsexpedition Tel. +46 42 26 17 68

Hamnkapten Råå hamn Tel. +46 42 26 16 35 (för hamnplats innan eller efter tävlingshelgen)

Önskas sjösättning av trailerbara båtar skall detta anges i anmälan. Endast begränsad möjlighet till sjösättning med kran, max. 1 000 kg.Max. lyfthöjd 2,1 meter från mark till lyftkrok.

Datum: RÅÅ 2024-05-05

Betalning från utlandet.

IBANSE23 8000 0821 4967 4150 4754
Bankens BICSWEDSESS
KontohavareRÅÅ HELSINGBORG SEGELSÄLLSKAP
Kontokod2