Inbjudan Womens Race

Välkommen till Womans Race 2024.
Årets segling planeras till den 11 Augusti.

Womans Race 2024-08-11

Datum: 2024-08-11. Plats: Öresund, Råå.

Tävlingens nivå: Grön.

Båtklass: Distanskappsegling – SRS/SRSv/SRSs

Arrangör: RÅÅ HELSINGBORG SEGELSÄLLSKAP

Länk till Anmälan

 1. Regler

  1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som
  de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

  1.5 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

  1.8 Alla båtar kan komma att, föra reklam tillhandahållen av arrangören.
 2. Villkor för att delta
  2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

  2.2 Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev eller motsvarande,
  senast vid registreringen.

  2.3 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

  2.4 Besättningen ska bestå av minst 50 % kvinnor. Utöver det krävs det att rorsman skall vara en kvinna.
 3. Anmälan
  3.1 Anmälan skall göras senast fredagen den 9/8 kl. 18:00. Utnyttja
  bifogad anmälningsblankett eller gå in på www.rhss.se för att se
  hur du kan anmäla dig. Genom anmälan till kappseglingen medges
  att resultat och deltagarförteckningar publiceras på Internet.

  3.2 Anmälningsavgiften är 100 Sek och skall betalas senast fredagen den
  9/8 kl. 18:00. Avgiften sätts in på bankgiro 5646-7392.
 4. Registrering och besiktning
  4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen Råånocken, Råå
  småbåtshamn, senast 10.00 den 11/8-2024.
  Öppettider: söndagen den 11/8 2024, 09.00-10.00

  4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap,
  eventuell tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande.
 5. Seglingsföreskrifter och information
  5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S,
  Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De
  kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information
  kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan.
 6. Tidsprogram
  Söndag 11 augusti 09.00-10.00 Registrering
  Söndag 11 augusti 10.00 Rorsmansmöte
  Söndag 11 augusti 10.55 Varningssignal inför första start

 7. Kappseglingsområde och bana
  8.1 Seglingsbanan ligger i norra Öresund.
  8.2 Start och målgång är utanför Råå hamn. Banan anslås på den
  officiella anslagstavlan kl. 09.00. En segling är planerad.
 8. Protester och straff
  9.1 Eventuella protestförhandlingar kommer att avhållas på RHSS
  klubbhus, Råånocken i Råå småbåtshamn. Mer information och exakta
  tider publiceras på den officiella anslagstavlan. Om du lämnar in en protest, glöm inte att bevaka anslagstavlan.

 9. Priser
  11.1 Bankappseglingen: Minst 1 pris till var 5:e båt.