Inbjudan Womens Race

Välkommen till Womans Race 2023.
Årets segling planeras till den 13 Augusti.

Womans Race 2022-08-13

Inbjudan kan justeras och uppdateras i relation till gällande rekommendationer i förhållande till Corona pandemin.

Datum: 2022-08-13. Plats: Öresund, Råå.

Ej uppdaterad

Tävlingens nivå: Grön.

Båtklass: Distanskappsegling – SRS/SRSv/SRSs

Arrangör: RÅÅ HELSINGBORG SEGELSÄLLSKAP

 1. Regler

  1.1 Tävlande ska följa alla rimliga anvisningar från kappseglingskommittén avseende uppträdande på land och under transport till och från ban området med anledning av pågående Corona-pandemi.
  En tävlande eller besättning som bryter mot detta kan straffas på det sätt
  protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot
  denna regel.

  1.2 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som
  de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S,
  Standardseglingsföreskrifter.

  1.4 Alla båtar kan komma att, föra reklam tillhandahållen av arrangören.

  1.8 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller
  inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig
  under däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas
  på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
 2. Villkor för att delta
  2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

  2.2 Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev eller motsvarande,
  senast vid registreringen.

  2.3 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska
  vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

  2.4 Besättningen ska bestå av minst 50 % kvinnor. Utöver det krävs det att rorsman skall vara en kvinna.
 3. Anmälan
  3.1 Anmälan skall göras senast fredagen den 12/8 kl. 18:00. Utnyttja
  bifogad anmälningsblankett eller gå in på www.rhss.se för att se
  hur du kan anmäla dig. Genom anmälan till kappseglingen medges
  att resultat och deltagarförteckningar publiceras på Internet.

  3.2 Anmälningsavgiften är 100 Sek och skall betalas senast fredagen den
  12/8 kl. 18:00. Avgiften sätts in på bankgiro 5646-7392.
 4. Registrering och besiktning
  4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen Råånocken, Råå
  småbåtshamn, senast 10.00 den 14/8-2022.
  Öppettider: söndagen den 14/8 2022, 09.00-10.00

  4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap,
  eventuell tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande.
 5. Seglingsföreskrifter och information
  5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S,
  Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De
  kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information
  kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan.
 6. Tidsprogram
  Söndag 14 augusti 09.00-10.00 Registrering
  Söndag 14 augusti 10.00 Rorsmansmöte
  Söndag 14 augusti 10.55 Varningssignal inför första start

 7. Kappseglingsområde och bana
  8.1 Seglingsbanan ligger i norra Öresund.
  8.2 Start och målgång är utanför Råå hamn. Banan anslås på den
  officiella anslagstavlan kl. 09.00. En segling är planerad.
 8. Protester och straff
  9.1 Eventuella protestförhandlingar kommer att avhållas på RHSS
  klubbhus, Råånocken i Råå småbåtshamn. Mer information och exakta
  tider publiceras på den officiella anslagstavlan. Om du lämnar in en protest, glöm inte att bevaka anslagstavlan.

 9. Priser
  11.1 Bankappseglingen: Minst 1 pris till var 5:e båt.