Inbjudan – Familjesegling

Välkommen till Ven Runt 2023. Årets segling planeras till den 12 Augusti.

Öppna Inbjudan i PDF

Datum: 2023-08-12

Plats: Öresund, Råå

Tävlingens nivå: Grön

Båtklass:      Familjesegling – SRS/SRSv/SRSs                                                            

Arrangör: RÅÅ HELSINGBORG SEGELSÄLLSKAP

OBS: Tänk på att notera Ditt namn, Segelnummer och Ven Runt vid betalning.

 1. Regler
  • 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).
  • 1.5 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
  • 1.6 En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.
  • 1.7   KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet.
  • 1.8 Alla båtar kan komma att föra reklam tillhandahållen av arrangören.
 1. Villkor för att delta
  • 2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
  • 2.2   Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev eller motsvarande, senast vid registreringen.
  • 2.3 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.
 1. Anmälan
  • 3.1 Anmälan till Familjeseglingen skall göras senast den 12/8 kl 08.30. Utnyttja Sailarena, eller separat blankett. Se även www.venrunt.com
  • 3.2 Anmälningsavgiften är 300 Sek för Familjeseglingen.
   Avgiften sätts in på bankgiro 5646-7392.
  • 3.3 Båt med alternativa mätbrev, alternativa mätetal eller val av segelkonfiguration ska anmäla sitt val till kansli@rhss.se senast 48 timmar före första start. Familjeseglare kan välja segelsättning till 08.45 den 13/8 2023.
  • 3.4 Genom anmälan till kappseglingen medges att resultat och deltagarförteckningar publiceras på Internet.
  • 3.5 För att bilda entypsklass krävs minst 5 anmälda båtar.
 1. Registrering och besiktning
  • 4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, eventuell tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande.
  • 4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.
  • En båts utrustning eller mätetal får inte ändras utan godkännande av  kappseglingskommittén eller tekniska kommittén.
 1. Seglingsföreskrifter och information
  • 5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på www.venrunt.com.
   I anslutning till RÅÅNOCKEN återfinns en fysisk ”inofficiell” anslagstavla.
 1. Tidsprogram

Registrering:

 • fredagen den 11/8 2023, 18.00-20.00
 • lördagen den 12/8 2023, 07.30-08.45

         Segling:

       12 augusti 09.00 Rorsmansmöte (kan vara inställt pga Corona restriktion)
       12 augusti 10.05 Varningssignal inför första start – Distanskappseglingen
       12 augusti 10.55 Varningssignal inför första – Familjeseglingen

 1. Kappseglingsområde och bana
  • 8.1 Seglingsbanan ligger i norra Öresund. Normalt sett skall ön Ven rundas.
 1. Protester och straff

9.1    Eventuella protestförhandlingar kommer att avhållas på RHSS klubbhus, Råånocken i Råå småbåtshamn. Mer information och exakta tider publiceras på den officiella anslagstavlan. Om du lämnar in en protest, glöm inte att bevaka anslagstavlan.

 1. Priser
  • 11.1 Distanskappseglingen: Minst 1 pris till var 5:e båt i respektive klass.
   Familjeseglingen: Minst 1 pris till var 5:e båt i respektive klass, priserna lottas ut.

Vandringspris utdelas till vinnande båt i SRS-total och i entyps-klass med flest startande båtar. Eventuell vinstskatt betalas av vinnare.

Faktaruta

RHSS tävlingsexpedition Tel. +46 42 26 17 68

Hamnkapten Råå hamn Tel. +46 42 26 16 35 (för hamnplats innan eller efter tävlingshelgen)

Önskas sjösättning av trailerbara båtar skall detta anges i anmälan. Endast begränsad möjlighet till sjösättning med kran, max. 1 000 kg.Max. lyfthöjd 2,1 meter från mark till lyftkrok.

Datum: RÅÅ 2023-06-03

Betalning från utlandet.

IBANSE23 8000 0821 4967 4150 4754
Bankens BICSWEDSESS
KontohavareRÅÅ HELSINGBORG SEGELSÄLLSKAP
Kontokod2