Deltagarförteckning / Startlista Distans och Familjesegling


Deltagarförteckning, Distanskappsegling (utan gruppering). VEN RUNT 2023

Deltagarförteckning, Familjesegling VEN RUNT 2023

Startlista Distans   2023-08-11 kl 14:00 Startlista Familj     2023-08-11 kl 14:00

Startlista Distans + Familj 2023-08-11 kl 20:00 Ändring 1

Startlista Distans + Familj 2023 08 12 Kl 0855 Ändring 2

Startordningen inför årets segling hittar du nedan.

Startlistor 2023
Grupp 1 startar i START 1
Grupp 2 startar i START 2
Grupp 3 startar i START 3
Grupp 4 startar i START 3
Grupp 5 startar i START 3


START 4 är utan båtar. Denna Start utgår således.

Familjesegling startar i START 5


INFORMATIONEN NEDAN ÄR UNDER UPPDATERING
 

Startlista Familj  2022-08-13    kl 09:15Ändring/Tillägg 2
 Ändring/tillägg 1
Startlista Distans   2022-08-12 kl 14:00 Startlista Familj     2022-08-12 kl 14:00

Startlista Distans 2022-08-12   kl 20:00 Startlista Familj 2022-08-12  kl 20:00

Startlista Familjesegling 2022-08-13 kl 10:00

Startlista Distanssegling 2022-08-13 kl 10:00