Deltagarförteckning / Startlista Distans och Familjesegling


Deltagarförteckning, Distanskappsegling (utan gruppering). VEN RUNT 2024

Deltagarförteckning, Familjesegling VEN RUNT 2024

Startlista Distans   2024-08-09 kl 14:00 Startlista Familj     2024-08-09 kl 14:00

Startlista Distans + Familj 2024-08-09 kl 20:00 Ändring 1

Startlista Distans + Familj 2024 08 10 Kl 08:55 Ändring 2

Startordningen inför årets segling hittar du nedan.
Startlistor 2024
Grupp 1 startar i START –
Grupp 2 startar i START –
Grupp 3 startar i START –
Grupp 4 startar i START –
Grupp 5 startar i START


Familjesegling startar i START 5


INFORMATIONEN NEDAN ÄR UNDER UPPDATERING
 

2023
Deltagarförteckning, Distanskappsegling (utan gruppering). VEN RUNT 2023
Deltagarförteckning, Familjesegling VEN RUNT 2023
Startlista Distans   2023-08-11 kl 14:00 Startlista Familj     2023-08-11 kl 14:00
Startlista Distans + Familj 2023-08-11 kl 20:00Ändring 1
Startlista Distans + Familj 2023 08 12 Kl 0855Ändring 2
2022
Startlista Familj  2022-08-13    kl 09:15Ändring/Tillägg 2
Startlista Distans   2022-08-12 kl 14:00 Startlista Familj     2022-08-12 kl 14:00Ändring/tillägg 1
Startlista Distans 2022-08-12   kl 20:00 Startlista Familj 2022-08-12  kl 20:00
Startlista Familjesegling 2022-08-13 kl 10:00
Startlista Distanssegling 2022-08-13 kl 10:00