Deltagarförteckning / Startlista Distans och Familjesegling


Deltagarförteckning, Distanskappsegling (utan gruppering). VEN RUNT 2022

Deltagarförteckning, Familjesegling VEN RUNT 2022

Startlista Distans   2022-08-12 kl 14:00 Startlista Familj     2022-08-12 kl 14:00

Startlista Distans 2022-08-12   kl 20:00 Startlista Familj 2022-08-12  kl 20:00

Startlista Familjesegling 2022-08-13 kl 10:00

Startlista Distanssegling 2022-08-13 kl 10:00

Startlistan och gruppindelning inför årets segling hittar du nedan.

Startlistor 2022
Grupp 1 startar i START 1
Grupp 2 startar i START 1
Grupp 3 startar i START 2
Grupp 4 startar i START 2

I dagsläget är START 3 och START 4 utan båtar. Dessa Starter utgår således.

Familjesegling startar i START 5
  Ändringar
Startlista Familj  2022-08-13    kl 09:15Ändring/Tillägg 2
Startlista Distans 2022-08-12   kl 20:00 Startlista Familj 2022-08-12    kl 20:00 Ändring/tillägg 1
Startlista Distans   2022-08-12 kl 14:00 Startlista Familj     2022-08-12 kl 14:00