Historia

Ven Runt historik

Ven Runt i modern tappning har arrangerats sedan 1962. Det var dåvarande Råå Båtklubb (RBK)som stod som arrangör. Startutrustningen mm lånades från Helsingborgs Segelsällskap (HSS).

Råå Båtklubb och Helsingborg Segelsällskap gick 1970 samman och bildade RHSS, Råå Helsingborgs Segelsällskap. Det är således RHSS som står som arrangör för dagens Ven Runt.

Den fanns en segling motsvarade Ven Runt redan på 1950-talet, det var Råå Gymnastikförening som arrangerade en segling för små segelekor mm.

Under tidens gång har olika sponsorer präglat seglingens namn. Seglingen har bl.a. gått under namnet Frigoscandia Cup och Hamn Cupen.

Banor

Ven Runt, i den ursprungliga tappningen, då gällde det bara att ta sig runt Ven.

Dagens banor är mer beroende på väder och vind. Grunden är fortfarande Ven runt, men vissa rundningsmärke ligger uppe vid Kopparverkshamnen och det finns även rundningsmärken vid Borstahusen och sydväst om Landskrona.

Starten

Starten gick på 60 talet utanför Råå pir. Man hade ett stort tält som man klädde in hela fyrtornet med, detta för att vara mer oberoende av väder och vind. Funktionärerna kunde stå skyddade under start och målgång.

I samband med att den nya småbåthamnen byggde flyttades starten söderut, det fanns ju ett fint starttorn på den västra piren.

Mätregler

Seglingen har ju alltid varit omgärdad av en massa mätregler, detta för att olika båttyper skall kunna jämföras med varandra. Under 60 talet fanns det en mätregel som hette NL, Nordiska längdregeln. Årets upplaga av Ven Runt kommer att seglas enligt LYS-regeln och DH 2004.

Klassbåtar

Under 60-talet seglade Nordiska folkbåtar ”klass” på Ven Runt. Från 70-talet och framåt har IF-båten seglat klass på Ven Runt. På 2000 talet har även Express, J/80 och återigen även Nordiska folkbåtar bildat ”klass” på Ven Runt. 

Att segla klass innebär att alla båtarna är utrustade enligt speciella klassregler, dom skall se likadana ut och tävlar mot varandra utan några handikappjusteringar.

Antal startande båtar

Under 60 och 70 talet då ekonomin i landet var bra seglade mellan 60 och 70 båtar Ven runt varje år.

Under 90-talet har deltagarantalet legat på 30-40 båtar. Stora båtar är dyra att hålla, det saknas gastar och båten får således ligga stadigt förtöjd vid bryggan. Under 2000-talet har deltagarantalet legat mellan 95 och 130 båtar. Efter 2010 minskande seglandet generellt och därmed också deltagarantalet på Ven Runt. 2015 fick vi in Skandia som sponsor och vi ökade takten igen. Med Skandias hjälp kunde vi göra evenemanget mer publikt. 80- 90 båtar på startlinjen. Vi filmade arrangemanget och vi hade konferencier och och produktions personal som hanterade filmning och intervjuer mm. Dessutom hade vi hyrt in TRACK-TRACK och publiken kunde följa seglingen on line. Även 2016 kör vi i denna anda. Ekonomiskt gick det dock inte speciellt bra varför vi 2017 återgick till Ven Runt i normal RHSS regi. Antalet båtar ligger i dagsläget på 40-50 båtar, men en viss nedgång under Corona Pandemin perioden 2020-2022 då Svenska Seglarförbundet hade restriktioner i antalet båtar på havet.

Båtmässa på Råå

2010 blev ytterligare en nytändning för Ven Runt. Hela Ven Runt helgen arrangerades det en båtmässa med många kringarrangemang. Klubbarna i hamnen slöt sig samman och gjorde en gemensam insats för hamnlivet.